Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Možnost platby bez automatického tankovacího limitu na rychlovýdejních stojanech čerpacích stanic Shell v ČR a SK

18.09.2023

Vážený zákazníku,

nově byla zavedena možnost tankovat nad automaticky nastavený tankovací limit ve výši 10 000 Kč na rychlovýdejních stojanech na čerpacích stanicích Shell v České republice a ve výši 1 000 eur na Slovensku při platbě palivovou kartou Shell začínající číslem 7077.

Tankovat nad tento limit je možné prostřednictvím tzv. předautorizace platby za tankování.


Pro koho je předautorizace platby určena?

Je určena pro všechny držitele palivové karty Shell, která začíná číslem 7077. Tento způsob tankování je umožněn držitelům ze všech zemí, které poskytují palivové karty Shell. Tedy nejen českým a slovenským držitelům palivových karet Shell. Jiné než palivové karty Shell začínající číslem 7077 nejsou pro předautorizaci platby za tankování podporované.

V případě, že je řidiči povolena možnost sbírat body v rámci věrnostního programu Shell ClubSmart, je nutné pokladní požádat o přidání této služby do předautorizace načtením plastové karty Shell ClubSmart.


Co tato novinka přinese?

Změna umožní natankovat množství paliva nad maximální transakční limit automaticky nastavený na pokladnách ve výši 10 000 Kč v České republice a nad částku 1 000 eur na Slovensku. Řidič bude mít možnost na rychlovýdejních stojanech tankovat do výše předautorizované částky, maximálně však do výše individuálního limitu palivové karty Shell. Věříme, že se tímto urychlí tankování řidičů kamionů u rychlovýdejních stojanů na vybraných čerpacích stanicích Shell v České republice a na Slovensku, kteří byli nuceni do této doby tankovat plnou nádrž na vícekrát.


Kde získám daňový doklad o tankování?

Standardně vám tankování vyúčtujeme fakturou (daňovým dokladem), která je součástí vašeho fakturačního běhu podle smlouvy o palivových kartách Shell a naleznete ji v online systému. Stvrzenku o natankování (nedaňový doklad) si může řidič vyzvednout u pokladny čerpací stanice.


Jak provedu předautorizaci platby?
 

 1. Zastavte u rychlovýdejního stojanu.
 2. Dostavte se k pokladně stanice, kde vám pokladní autorizuje vaši palivovou kartu Shell.
 3. Autorizace je možná pouze u palivových karet Shell začínajících číslem 7077.
 4. Uveďte prosím u pokladny číslo stojanu.
 5. Následně vám pokladní předá doklad s informací o předautorizované částce. Výše této částky se může lišit podle vašeho individuálního nastavení palivové karty Shell a také předchozího čerpání.
 6. Po provedení autorizace se vraťte k rychlovýdejnímu stojanu a můžete zahájit tankování.
 7. Na zahájení tankování máte 3 minuty. (Pokud se vám nezdaří zahájit tankování v tomto časovém úseku, pokladna automaticky provede zrušení předautorizace a vytiskne doklad o zrušení, který obdržíte od pokladní.)
 8. Natankujte dle potřeby do výše limitu předautorizované částky, maximálně však do výše limitu vaší palivové karty Shell.
 9. HOTOVO – a můžete vyjet zpátky na silnici.
 10. V případě zájmu si u pokladny vyžádejte stvrzenku o natankování (jedná se o nedaňový doklad).
 11. Daňový doklad – fakturu o vašem tankování naleznete v rámci vašeho fakturačního běhu v online systému.


Na kterých čerpacích stanicích je možná předautorizace platby za tankování?

Níže naleznete seznam čerpacích stanic v České republice a na Slovensku, na kterých je možná předautorizace platby za tankování palivovou kartou Shell na rychlovýdejních stojanech.

 CZ ČERPACÍ STANICE_HGV stojany

SK ČERPACÍ STANICE_HGV stojany

Tankujte teď plnou na jeden zátah!

limity

Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje moderní technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.