Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

učiněný podle zákona č. 101/2000 Sb. a Nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů (GDPR), níže uvedeného dne, měsíce a roku.

Udělujete tímto souhlas společnosti ERNEKS INVEST s. r. o.se sídlem Čestlice, Průhonická 222, PSČ 251 01
IČO: 27105075 ,společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C,
vložka 96589m ,(dále také jako „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
v platném znění (dále také jako „zákon o ochraně osobních údajů“) a Nařízením (EU) 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) (dále také jako „GDPR“) zpracovávala tyto
Vaše osobní údaje:

 

 • jméno a příjmení/název společnosti,
 • IČ/DIČ,
 • datum narození, rodné číslo,
 • e-mail,
 • bankovní spojení,
 • finanční situace,
 • telefonní číslo,
 • adresy,
 • přehled majetku (movitého ..autopark, popřípadě nemovitého)

1. Jméno, příjmení, název společnosti, IČ/DIČ, datum narození, rodné číslo, e-mail, telefonní číslo, bankovní
spojení, adresy je nutné Správcem zpracovat za účelem plnění smlouvy a evidenci plnění. Tyto údaje budou
Správcem zpracovávány po dobu spolupráce a 10 let od následujícího kalendářního roku po poskytnutí
plnění.

2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je nutné Správcem zpracovat za účelem
obchodních a marketingových sdělení. Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu spolupráce a
následujících 10 let.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas Správci. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to
například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti: info@erneks.cz

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito
zpracovatelé:

1) poskytovatel a správce softwaru

a) UNIS COMPUTERS, spol. s r.o., IČ 63476223
b) Ansuz, s.r.o., IČ 27145590
c) SOCOS IT s.r.o., IČ 24163911

2) poskytovatel účetních služeb Ing.Věra Pavelcová EKONOM, IČ 13440306

3) poskytovatel právních služeb:

a) Mgr. David Purmenský, advokát, IČ 71330267
b) Enenkl Vyroubal Brudný v.o.s., IČ 26823683
c) JUDr. Ing. Ondřej Klička, notář, IČ 71443126

4) IT podpora:

a) Marek Coufal, IČ 67318631
b) Tomáš Filip, IČ 42415233
c) PharoCom s.r.o., IČ 25172131
d) Centario, s.r.o., IČ 24140767

5) Pojišťovny:

a) CREDENDO - Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s., IČ 27245322
b) Atradius Kreditprüfung, DIČ DE814416365
c) Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, pobočka pro Českou republiku, IČ 05568633

6) Vydavetel karet:

a) Shell Czech Republic a.s., IČ 15890554

7) Poskytovatelé mýtných systémů:

a) Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390
b) SkyToll, a.s., IČ 44500734
c) Generální ředitelství silnic a dálnic v Polsku, IČ 17511575
d) Toll Collect GmbH, DIČ DE 224136187

8) spolupracující obchodní partneři (daňový poradci pro zahraničí):

a) Tax Refund, s.r.o., IČ 28480872
b) KODAP, s.r.o., IČ 49904493
c) KONTO TEAM SLOVAKIA, s.r.o., IČ 35827424
d) Multicont Revisions- und Treuhand Ges.m.b.H, ATU16066806
e) Zaida Morales – BST Barcelona, ESN0611200G
f) Frankus – Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte, DE121199704
g) ARINTASS S.L., ESB84800333
h) Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria Radców Prawnych sp.k., PL7252068627
případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, sítí, služeb a aplikací, které však v současné době
Správce nevyužívá.

5. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle platné právní úpravy máte právo:

 • vzít udělený souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po Správci informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracovává,
 • požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na

Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje moderní technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.