Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Jak u nás funguje kompenzace emisí CO₂?

Kompenzace

Rozhodli jste se kompenzovat svoji uhlíkovou stopu, resp. emise CO₂ a dalších skleníkových plynů vyprodukované v rámci životního cyklu pohonných hmot ? Skvělá volba! Vaši řidiči budou nadále používat palivovou kartu Shell při tankování pohonných hmot tak jako doposud.

Výpočet emisí

Výpočet emisí

Na základě spotřeby pohonných hmot vašeho vozového parku vypočítáme odpovídající množství emisí CO₂ a dalších skleníkových plynů uvolněných do ovzduší v rámci životního cyklu těchto pohonných hmot.

Uhlíkové kredity

Uhlíkové kredity

Společnost Shell provede potřebné úkony směřující ke kompenzaci ekvivalentního množství emisí skleníkových plynů spočívající v obstarání tzv. uhlíkových kreditů, jejichž prostřednictvím se financují projekty na ochranu a obnovu přírodních ekosystémů zaměřených na dosahování úspor emisí skleníkových plynů.

Roční certifikát

Roční certifikát

Vydáme Vám jednou za rok certifikát obsahující údaj o počtu tzv. uhlíkových kreditů prokazujících kompenzaci příslušného množství emisí CO₂ a dalších skleníkových plynů.

Výhody pro vás

Udržitelný rozvoj

Udržitelný rozvoj

Udržitelný rozvoj podnikání je základem dlouhodobého úspěšného fungování firem na trhu. Díky němu si budujete důvěru u svých zákazníků, ale také inspirujete své zaměstnance, aby se zapojili do aktivit na snižování emisí oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů.

Společenská odpovědnost

Společenská odpovědnost

Investice do kompenzace emisí CO2 a dalších skleníkových plynů pomáhá utvářet udržitelnější energetickou budoucnost pro všechny a zlepšuje kvalitu života nás všech.

Konkurenční výhoda

Konkurenční výhoda

Díky kompenzaci emisí CO2 a dalších skleníkových plynů a svému ekologickému přístupu se stanete atraktivnějším obchodním partnerem. Zodpovědný přístup k životnímu prostředí je jednou ze základních hodnot v dnešním podnikatelském prostředí.

Funguje to jednoduše

Funguje to jednoduše

S námi je kompenzace emisí CO2 mimořádně jednoduchá. Vypočítáme množství emisí skleníkových plynů, které jsou do ovzduší uvolněné v rámci životního cyklu pohonných hmot zakoupených prostřednictvím palivové karty Shell, a určíme výšku poplatku, který je potřeba uhradit za účelem nákupu tzv. uhlíkových kreditů, jejichž prostřednictvím se financují některé z projektů na ochranu přírody zaměřených kompenzaci emisí CO2 a dalších skleníkových plynů v atmosféře. Více informací o projektech naleznete na stánkách (v angličtině).

FAQ

Co znamená kompenzace emisí CO₂?

Řešení na ochranu přírody, známá také jako klimatická řešení, pokrývají všechny činnosti spojené s ochranou nebo obnovou přírodních ekosystémů, jako jsou lesy, louky a mokřady, s cílem snížit koncentraci skleníkových plynů v atmosféře. Mohou zahrnovat předcházení nebo minimalizaci emisí skleníkových plynů a pomoc při zachycování uhlíku v tzv. biotopech. Výsledkem každého z těchto opatření je biologické zachycování a ukládání oxidu uhličitého – obvykle prostřednictvím fotosyntézy. Takovéto činnosti je možné financovat například i z prostředků získaných z prodeje uhlíkových kreditů generovaných a prodávaných v rámci zvláštního mechanismu dobrovolné kompenzace emisí skleníkových plynů. Tato opatření pomáhají navíc například také při snižování eroze půdy, ochraně biotopů zvířat a při výrobě produktů, jako jsou biopaliva a dřevo.

Co jsou uhlíkové kredity?

Uhlíkový kredit představuje zúčtovací jednotku odpovídající potencionální redukci jedné tuny oxidu uhličitého, k níž by nedošlo bez příslušných aktivit zaměřených na ochranu přírody. Jeho vystavení ve prospěch konkrétní osoby prokazuje nákup uhlíkového kreditu, jehož prostřednictvím se financuje určitý projekt zaměřený na úsporu a snižování emisí prostřednictvím kompenzace CO2 a dalších skleníkových plynů, touto osobou. K zajištění kvality a integrity uhlíkových kreditů existuje rozsáhlý program standardů, ověřovacích procesů a registrů třetích stran.

V čem spočívá podstata služby zaměřené na kompenzace emisí CO₂ ?

Zákazníci, kteří natankují pohonné hmoty prostřednictvím palivové karty Shell, uhradí za účelem snížení emisí skleníkových plynů vytvořených v rámci životního cyklu takto natankovaných pohonných hmot poplatek v příslušné výši společnosti Shell. Společnost Shell následně provede úkony nezbytné pro to, aby byly peněžní prostředky získané z prodeje uhlíkových kreditů v potřebné výši použity na jeden nebo více projektů zaměřených na kompenzaci emisí skleníkových plynů vyprodukovaných v rámci životního cyklu zakoupených pohonných hmot. Více informací o projektech naleznete na stánkách (v angličtině).

Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje moderní technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.