Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Mýtné dle emisí CO₂

Mýtné pro nákladní vozidla bude postupně v jednotlivých EU zemích rozšířeno o příplatek za CO₂. Chcete-li se vyhnout vyšším poplatkům za mýto, vyplňte níže uvedený formulář a my už vše za vás vše vyřídíme.

Tunely a mosty

Informace

 • Stejně jako v Německu a Rakousku bude v České republice zaveden mýtný tarif na základě CO2. Změna se týká vozidel s hmotností nad 3,5 tuny a vstoupí v platnost od 1. března 2024.

 • Všechna vozidla jejichž první registrace proběhla před 1.7.2019  nebo s emisní třídou nižší než Euro 6 budou automaticky zařazena do emisní třídy CO 1 (nejdražší). Vozidla s datem první registrace 1. července 2019 nebo novějším, podléhají povinné registraci a zároveň můžou spadat do příznivější emisní třídy CO₂ než 1. V sazbě mýtného bude zohledněno pět různých tříd CO.  Platí pravidlo: Čím vyšší třída, tím ekologičtější a levnější klasifikace. 
 • K vyplnění formuláře budete potřebovat:
  • Technický průkaz (TP)
  • Osvědčení o shodě (COC – Certificate of Conformity)
  • Popř. CIF
 • Formulář je nutné vyplnit nejpozději do 14. února 2024, abychom byli schopní garantovat povinnou registraci 
 • Se společností Erneks Invest si nemusíte dělat starosti, zajistíme za Vás přechod na nový systém. Máte-li jakékoli další dotazy, obraťte se na náš zákaznický servis: 244 404 943

Často kladené otázky

Co znamená mýtné dle CO₂?

Evropská komise přijala konečné rozhodnutí o dražších mýtných poplatcích za průjezdy po zpoplatněných komunikacích pro automobily, které nejvíce znečišťují životní prostředí. To znamená, že sazba mýtného na kilometr bude také záviset na tom, kolik oxidu uhličitého (CO₂) vozidlo vypustí. Nová směrnice nutí všechny členské státy, aby do března roku 2024 promítly do svých mýtných sazeb produkci CO2.

Sousední Německo chystá již od letošního prosince razantní navýšení mýtných sazeb o 83 %, tedy na téměř dvojnásobek.  Zvýšení mýtného v ČR je plánováno na 15 % od března příštího roku a Rakousko od ledna 2024. Netřeba pochybovat o tom, že pro zvýšení státních příjmů využijí i ostatní státy novou povinnost započítat do mýtné sazby emise CO2 produkované vozidlem.

Koho se týká rozšíření mýtného?

Pět tříd CO2 se bude zpočátku vztahovat pouze na užitková vozidla tříd N2/N3 s hmotností vyšší než 7,5 tuny a první registrací od 1. července 2019. Dříve byly budoucí referenční hodnoty (PDF) pro stanovení třídy CO2 definovány pro skupiny vozidel 4, 5, 9 a 10 s jejich podskupinami.

V současné době neexistují žádné zvláštní předpisy ani referenční hodnoty pro autobusy a některé podskupiny vozidel tříd N2 a N3. Proto jsou předběžně zařazeny do třídy 1 CO2. Vozidla registrovaná před červencem 2019 budou rovněž automaticky zařazena do třídy 1. Bezemisní vozidla registrovaná před 1. červencem 2019 mohou být zařazena do třídy CO2 5 - po předložení příslušných dokladů.

Jaké dokumenty k registraci potřebuji?

Pro ověření (validaci) odůvodněné změny emisní třídy je třeba k žádosti přiložit kopie osvědčení o registraci vozidla (TP), osvědčení o shodě/prohlášení o shodě (CoC), popřípadě CIF. Kromě toho je pro porovnání všech dokladů vyžadováno identifikační číslo vozidla (VIN). Potřebné dokumenty je nutné nahrát na zákaznický portál při žádosti. Technické průkazy a VIN čísla již u stávajících zákazníků máme v evidenci, a tudíž je znovu nevyžadujeme. V připraveném formuláři po Vás budeme vyžadovat tyto údaje:

 • Třída vozidla
 • Konfigurace náprav kol
 • Technicky přípustná celková hmotnost při zatížení (F1) [kg].
 • Skupina vozidel
 • Lůžko (kajuta na spaní)
 • Jmenovitý výkon motoru [kW]
 • Měrné emise CO2 [gCO2/tkm]
 • Datum první registrace
 • Typ vozidla/konfigurace podvozku

Kde hledat data?

Parametr Stav Požadováno pro zařazení do lepší tarifní třídy TP CIF COC
F.1 hmotnost Povinné ANO F1 1.1.4 16.1
           
Datum první registrace Volitelně ANO B    
Emise CO2 (pouze v případě g/tkm) Volitelně ANO V.7 2.3 49.5
Podskupina vozidel Volitelně ANO   1.1.15 49.7
Pokud není podskupina vozidel uvedena - následující
parametry, které je třeba zadat
         
Typ podvozku/karoserie Volitelně ANO (pokud není uvedena podskupina vozidel) J.2   38
Typ kabiny Volitelně ANO (pokud není uvedena podskupina vozidel)   1.1.13  
Výkon motoru Volitelně ANO (pokud není uvedena podskupina vozidel) P.2 1.2.1 27.1
# poháněné nápravy Volitelně ANO (pokud není uvedena podskupina vozidel) L.1 1.1.3 3
           
Třída CO2 Volitelně NE V.10    
Objem motoru Volitelně ANO (pokud není uvedena podskupina vozidel) P.1   25
Skupina vozidel          
Objem palivové nádrže (POUZE pro vozidla na plyn,
nepovinné, ale povinné pro přístup k jakémukoli
slevy v Německu )
Volitelně ANO (pouze pro vozidla na LNG) W

 

Nemám k dispozici certifikáty COC, CIF, nebo potřebné informace neobsahují…

 • Tuto dokumentaci lze vyžádat výhradně u výrobce vozidla. Nezapomeňte prosím, že toto má smysl pouze u vozidel, která mají datum první registrace po 1. červenci 2019.
 • Pokud v certifikátech pro vozidlo nejsou k dispozici hodnoty požadovaných atributů v rozsahu dostatečném pro určení emisní třídy CO2 2, 3, 4 nebo 5, nebo nesplňuje požadavky pro zařazení do těchto tříd, bude mu přidělena emisní třída CO2 1.

Jaké jsou emisní třídy CO₂?

 • Vozidla jsou zařazena do tříd emisí oxidu uhličitého podle požadavků směrnice 1999/62/ES (směrnice o zpoplatnění infrastruktury).
 • Bude existovat pět emisních tříd CO₂
 • Emisní třída CO2 5 platí pro vozidla s nulovými emisemi CO₂ (elektrická vozidla a vozidla se spalováním vodíku a také vozidla s vodíkovým palivovým článkem). Vozidla v emisní třídě CO₂5 musí mít hodnotu emisí CO₂ nižší než 1 g/km. Vozidla v emisních třídách CO₂ 2 - 4 mají různé emisní limity CO₂. Všem vozidlům, u kterých nejsou doloženy žádné specifické emise CO₂ (první registrace před 1. červencem 2019) nebo která aktuálně překračují referenční hodnotu CO₂, bude automaticky přiřazena emisní třída CO₂ 1.

Jaké faktory určují emisní třídu CO₂?

Každé vozidlo je přiřazeno do skupiny vozidel nebo podskupiny vozidel. Každá podskupina vozidel má specifický profil, který se liší podle konfigurace podvozku, TPMLM (Technicky přípustná celková hmotnost při naložení) konfigurace náprav, výkonu motoru a typu kabiny. Limitní hodnoty emisí CO₂ jsou stanoveny pro každou podskupinu vozidel a rok od roku se snižují. Procentuální odchylka specifických emisí CO₂ vozidla od platné mezní hodnoty příslušné podskupiny vozidel v době klasifikace určuje emisní třídu CO₂.

Emisní třída CO₂ Definice Doba platnosti
1 Vozidla, která nespadají do žádné z ostatních čtyř emisních tříd CO2 neomezený
2 Vozidla podskupiny vozidel, jejichž úrovně emisí CO2 v době klasifikace t jsou o více než 5 % nižší než referenční hodnota za vykazované období t platná pro tuto podskupinu vozidel. 6 let od data první registrace, poté reklasifikace
3 Vozidla podskupiny vozidel, jejichž hodnoty emisí CO2 v čase t klasifikace jsou o více než 8 % nižší než referenční hodnota za vykazované období t platná pro tuto podskupinu vozidel. minimálně 6 let od data první registrace nákladního vozidla (nebo začátku první doby platnosti), poté přeřazení
4 Nákladní vozidla s nízkými emisemi CO2 , tj. vozidla v podskupině vozidel, jejichž hodnoty emisí CO2 jsou o více než 50 procent nižší než příslušná referenční hodnota pro tuto podskupinu vozidel. neomezený
5 Vozidla s nulovými emisemi CO2 (ZEV) , tj. nákladní vozidla s méně než 1 g CO2 / kWh nebo méně než 1 g CO2 / km neomezený

Vybírá se mýtné CO₂ také za vozidla s nulovými emisemi?

 • Vozidla bez emisí, jako jsou elektromobily a vodíková vozidla, stejně jako vozidla s vodíkovým palivovým článkem, zůstanou do konce roku 2025 osvobozena od mýtného. Od 1. ledna 2026 musí za infrastrukturu platit 25% sazby mýta, plus částečné mýtné za znečištění ovzduší a hluk.
 • Vozidla bez emisí do celkové hmotnosti 4,25 tuny jsou trvale osvobozena od mýtného.
 • Do roku 2028 má být také prodloužena podpora lehkých a těžkých užitkových vozidel s alternativními, ke klimatu šetrnými pohony a související infrastruktura pro tankování a nabíjení.
 • Autobusy pro osobní dopravu jsou v Německu až do odvolání osvobozeny od mýtného.

Podléhají vozidla osvobozená od mýta zpoplatnění CO₂ (obytné vozy, vozidla s vlastním pohonem, zemědělská vozidla, zimní úklidové služby)?

Vozidla osvobozená od mýtného také nemusejí platit částečnou sazbu CO₂ mýtného. Upozorňujeme však, že výjimka z mýtného pro nákladní vozidla na zemní plyn vyprší 31. prosince 2023 a od 1. ledna 2024 budou podléhat pravidelnému mýtnému, včetně částečné sazby mýtného CO₂.

Co je třeba zohlednit u nových objednávek mýtného a u stávajících smluv o mýtném?

 • Pokud mýtná země již zavedla třídy CO2 pro mýtný tarif, musí se od nynějška při objednávání mýtného prokázat hodnota F1 (technicky přípustná celková hmotnost při naložení). Nově bude požadováno dodání:
  • COC (Osvědčení o shodě) a
  • TP (Technický průkaz vozidla). Pokud příslušné doklady k vozidlu nebudou k dispozici, bude vozidlo automaticky zařazeno do třídy CO2 1 (nejdražší tarifní třída).
 • Vozidla registrovaná před červencem 2019 jsou automaticky zařazena do třídy CO2 1. Vozidla s nulovými emisemi registrovaná před  1. červencem 2019 mohou být po předložení příslušných dokladů zařazena do třídy CO2 5.
 • Vozidla registrovaná od července 2019 budou zařazena do jedné z pěti tříd CO2.
 • Po šesti letech od data první registrace se vozidla překlasifikují podle tříd CO2 2 a 3.

Musí řidič vozidla při silniční kontrole předložit dokumentaci potřebnou k určení emisní třídy CO₂?

 • Uživatelé EETS nemusí mít u sebe další dokumentaci, jako je COC nebo CIF.

Co se stane, když nebude uvedena váha F.1?

 • Váha F.1 bude povinná pro německou a hned poté i pro rakouskou mýtnou doménu. Pokud tedy váhu F.1 neposkytnete do 30. listopadu 2023, bude společnost poskytující mýtné služby nucena německou a rakouskou službu deaktivovat. 

Jaké jsou povinnosti uživatele, pokud jízda začne před 1. prosincem 2023 v 00:00 a pokračuje po něm?

 • Pokud je hodnota hmotnosti F.1 a hodnota hmotnosti F.2 vozidla ve stejné hmotnostní třídě, nemusí řidič nic dělat, i když pokračuje v jízdě po půlnoci 1. prosince 2023.
 • V nepravděpodobném případě, že hmotnost F.1 jízdní soupravy (nákladní vozidlo + přívěs) je ve vyšší hmotnostní třídě, musí řidič o půlnoci 1. prosince 2023 zastavit své nákladní vozidlo a změnit hmotnostní třídu na palubní jednotce HMI. Nákladní vozidlo s hmotností F.2 nižší než 7,5 t, ale s hmotností F.1 vyšší, musí 1. prosince 2023 v 00:00 zastavit a nahlásit správnou hmotnostní třídu příslušnou pro mýtné.

V případě, že uživatel EETS předloží důkazy pro vyšší třídu CO₂ příliš pozdě a zaplatí za určité období příliš vysoký tarif, jak může uživatel EETS požádat o náhradu?

 • Proces náhrady v případě nesprávné třídy CO2 bude podobný stávajícímu procesu v případě nesprávné třídy EURO. Uživatel se bude muset obrátit na svého poskytovatele EETS, který provede předběžné přezkoumání a poté předá žádost do BALM, který žádost zkontroluje a částku uhradí přímo uživateli.

Pokud mám vozidlo registrované po 1. červenci 2019, mohu tedy požádat o zařazení do vyšší emisní třídy CO2?

 • Ne, ani vozidla registrovaná po 1. červenci 2019 nesplňují vždy potřebné parametry. Podle analýzy CzechToll splní nárok na zařazení do vyšší emisní třídy CO2 jen 5 až 10 procent z vozidel, která jsou dnes do Systému elektronického mýtného zaregistrována.
 • Klíčové je splnění parametrů podle vyhledávače emisní třídy CO2 na stránkách www.mytocz.eu/vyhledavac CO2 a doložení všech potřebných dokumentů.
Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje moderní technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.