Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Systém sledování přeprav v Rumunsku RO e-Transport

24.06.2024

Od 1. července 2024 se bude povinnost hlášení do systému vztahovat nejen na zboží s vysokým daňovým rizikem.


Od 1. července 2024 bude platit povinnost hlášení přeprav do systému RO e-Transport a následně získat příslušný kód UIT pro veškerou mezinárodní přepravu jakéhokoli zboží, a to nejen pro výrobky s vysokým daňovým rizikem.

Současně bude zaveden monitoring silniční dopravy pomocí GPS, a to jak pro vnitrostání dopravce, přepravující zboží s vysokým daňovým rizikem, tak pro mezinárodní dopravce obecně.


Systém RO e-Transport je elektronický systém, který slouží ke kontrole silniční přepravy zboží s vysokým daňovým rizikem a mezinárodní silniční přepravy zboží v zemi.

Po zadání údajů o přepravě systém RO e-Transport vygenerovuje jedinečný kód UIT, který slouží k následné identifikaci zboží. Kód musí být uveden v dokladech k přepravě (v elektronické nebo fyzické podobě). 

UIT kód má platnost 5 dní včetně dne deklarovaného pro zahájení přepravy. Je zakázáno, aby provozovatel dopravy využíval kód UIT po uplynutí jeho platnosti. Pokud řidič nepředloží příslušné povinné doklady, může mu být uložena pokuta od 5 000 do 10 000 lei.

V systému Ro e-Transport jsou sledovány následující přepravy zboží s vysokým rizikem daňového úniku: 

 • Přeprava zboží představující intrakomunitární akvizice a dodávky;
 • Přeprava zboží podléhajícího celním operacím;
 • Přeprava zboží mezi dvěma místy na území státu.

Povinnost deklarovat přepravy rizikových skupin zboží mají:

 • Příjemce zapsaný v dovozním celním prohlášení DVI resp. odesílatel zapsaný ve vývozním celním prohlášení DVE, pokud je předmětem dovozu nebo vývozu zboží z níže uvedeného seznamu;
 • Příjemce z Rumunska, pokud je předmětem pořízení zboží s vysokým rizikem daňového úniku ze země EU;
 • Rumunský dodavatel, pokud se jedná o vnitrostátní přepravu nebo dodávky zboží z rizikových skupin do některé ze zemí EU;
 • Majitel skladu, pokud je předmětem transakce zboží s vysokým daňovým rizikem v tranzitu uvnitř Společenství, vztahuje se na zboží vyložené v Rumunsku za účelem uskladnění / vytvoření nové přepravy jedné nebo více zásilek / zboží naložené po uskladnění nebo vytvoření nové přepravy jedné nebo více zásilek na území státu.

Kategorie produktů s vysokým daňovým rizikem, pro které je povinné používání RO e-Transport

 • Zelenina, rostliny, kořeny a hlízy a potraviny kódů KN 0701 až 0714 včetně;
 • Ovoce, KN 0801 až 0814 včetně;
 • Alkoholické nápoje, kódy KN 2201 až 2208 včetně
 • Sůl; síra; půdy a kameny; sádra, vápno a cement zařazené do kódů KN 2505 a 2517;
 • Oděvy a doplňky zařazené do kódů NC 6101 až 6117 včetně, kódů NC 6201 až 6212 včetně a 6214 až 6217 včetně.
 • Obuv a podobné výrobky zařazené do kódů KN 6401 až 6405 včetně;
 • Železo a ocel zařazené do kódů KN 7213 a 7214.

Od 1. července 2024 jsou přidány nové kategorie, které musí být oznámeny systému RO e-Transport:

 • Maso a jedlé droby (NC kódy 0201 až 0210);
 • Ryby a korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí (NC kódy 0302, 0304 a 0306);
 • Mléčné výrobky; ptačí vejce; přírodní med; jedlé produkty živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté (NC kódy 0401 až 0407 a 0409)
 • Tabák, nezpracovaný; tabákový odpad (NC kód 2401);
 • Ostatní tabákové výrobky a tabákové náhražky; "homogenizovaný" nebo "rekonstituovaný" tabák; tabákové výtažky a šťávy (NC kód 2403);
 • Nerostná paliva, minerální oleje a produkty jejich destilace; bitumenové látky; minerální vosky (NC kódy: 2710 19 66, 2710 19 99, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 87 a 2707 99 99)
 • Mýdla, organické povrchově aktivní látky, prací prostředky, mazací přípravky, umělé vosky, připravené vosky, leštící nebo čisticí přípravky, svíčky a podobné výrobky, modelovací pasty, "dentální vosky" a dentální přípravky na bázi sádry (NC kódy: 3403 19 10 a 3403 19 80)
 • Různé chemické výrobky (NC kód 3814 00 90);

Do systému RO e-Transport jsou uváděny následující informace:

 • Údaje o odesílateli a příjemci;
 • Název, vlastnosti, množství a hodnota přepravovaného zboží;
 • Místa nakládky a vykládky;
 • Údaje o vozidle;
 • Generovaný kód UIT.

Propojení systému RO e-Transport s ostatními informačními systémy na úrovni Ministerstva financí (MF), Národní agentury pro daňovou správu (ANAF) a Celního úřadu (AVR) má zabránit nezákonnému obchodu.


FAQ

Týká se povinnost hlášení pro dopravce z ČR všech mezinárodních přeprav nebo pouze zboží s vysokým daňovým rizikem?

V případě mezinárodní přepravy je nutné hlásit všechny typy přeprav. Hlášení zboží s vysokým daňovým rizikem se týká vnitrostátní přepravy nebo kabotáže.

Vztahuje se povinnost hlášení na tranzitní dopravu? Např. ČR – Turecko, kdy je územím Rumunska pouze tranzitováno?

Tranzitní přepravy nepodléhají povinnosti hlášení do systému RO e-Transport. Pokud by ovšem nastala situace, kdy je zboží přepravováno z ČR a míří do Turecka, a na území Rumunska je zboží uloženo ve skladu (např. pro provedení sběrné přepravy) a poté pokračuje do Turecka, musí být taková přeprava zaregistrovaná a řidič musí mít k dispozici kód UIT.

Kde je možné přepravu nahlásit?

Hlášení se prování na webu Národní agentury pro daňovou správu ANAF – www.anaf.ro
Pozn.: Na portál mají přístup pouze společnosti registrované v Rumunsku.

Musí být vozidlo vybaveno speciálním zařízením pro sledování jeho pohybu?

V současné době nejsou k dispozici žádné informace, týkající se GPS a IT modulů. Ministerstvo financí Rumunska upřesnilo, že je vyvíjena aplikace, která bude k dispozici v Google Play a App Store. Systém bude poskytovat údaje o pohybu vozidla. Rumunské sdružení přislíbilo předání informace, až bude aplikace dostupná.

 

zdroj: cesmad

Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje moderní technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.